vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

Intenzivní příprava na talentové zkoušky

Intenzivní příprava pro talentové zkoušky. Odbornost výuky probíhá dle školy, na kterou se hlásíte.

Bližší info o kurzu viz. popis níže.

4,800.00 

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE DIVADELNÍ 2 V PLZNI

Popis

Intenzivní příprava pro talentové zkoušky. Odbornost výuky probíhá dle školy, na kterou se hlásíte. Lekce jsou jednou týdně 3 hodiny po dobu tří měsíců. Velmi individuální příprava zkušeným lektorem. Figurální kresba, malba a kresba zátiší, portrétní tvorba, kompozice, perspektiva, grafické vyjádření motivu, prostorové vyjádření atd. Příprava a výběr domácích prací k talentovým zkouškám.

Důležité informace:

  • na první lekci si přineste práce, které máte doma (horší i lepší – je možné kresby lehce domalovat a upravit). Je třeba vybrat a dotvořit portfolio ke zkouškám. Lektor Vám řekne jak dále s pracemi nakládat
  • konzultace na jakou školu a obor se hlásíte, co je potřeba vědět a umět a dle toho začnete pracovat na kresbách a přípravě v ateliéru
  • domácí úkoly k talentovým zkouškám na kurzu budete konzultovat, připravovat
  • na každé lekci proberete a nakreslíte co bude každý potřebuje
  • další postupy Vám řekne vždy lektor na kurzu
  • počítejte také s domácí přípravou

Termín: září – prosinec 2024 (přesný datum bude stanoven začátkem září)

Čas: každý pátek, 12 tříhodinových lekcí (36 x 60 minut), každý pátek 17:00 – 20:00 hod.