vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

PRAVIDLA A PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKY:
každý účastník se zapíše (přihlásí) na kurz. V případě, že nebude řádně přihlášen a přijde bez nahlášení, nemůžeme mu zaručit místo v lekci, kterou chce navštěvovat. Mají vždy přednost předem řádně přihlášení účastníci. Toto platí i v přechodu z čtvrtletí na čtvrtletí a z pololetí na pololetí. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
po přihlášení na našich webových stránkách a zaplacení kursovného přijde účastník na koupenou lekci. Stálí účastníci uhradí kursovné nejpozději 3 týdny od první lekce daného čtvrtletí. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce. O vrácení kursovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Vrácená částka závisí na počtu odchozených hodin, popř. na individuální domluvě, minimální storno poplatek činí 30 % z výše kursovného. Ostatní finanční závazky vůči Výtvarnu musí být v pořádku. 

PRÁZDNINY, STÁTNÍ SVÁTKY:
v době prázdnin, státních svátků se kurzy nekonají
dodržujeme stejný harmonogram prázdnin a svátků jako školy v plzeňském kraji
počet hodin (lekcí) je stejný pro každé čtvrtletí, začátek a konec je vždy upraven tak, aby počet hodin odpovídal a předem je počítáno s prázdninami a státními svátky – znamená to, že za tyto dny, kdy se nevyučuje, nevzniká účastníkovi nárok na náhradu hodiny. 
Rozpis čtvrtletí a dny, kdy se nevyučuje naleznete na nástěnce v učebně nebo na našich internetových stránkách

PRAVIDLA NÁHRADNÍCH HODIN:
žádáme účastníky, aby pravidelně chodili na své hodiny
v případě, že se účastník nedostaví na svoji lekci, zaniká mu tím nárok na náhradní hodinu
účastník nenavštěvuje jinou lekci než na kterou je zapsaný. V případě, že se i přesto na jinou hodinu dostaví a není na tomto předem domluven s lektorem, nebude na hodinu vpuštěn.

NÁHRADNÍ HODINY JSOU MOŽNÉ POUZE V PŘÍPADĚ:
účastník kurzu je dlouhodobě nemocný (déle než 3 týdny) a předloží lékařskou zprávu. Po té se individuálně domluví na náhradě ve formě náhradních hodin.
účastník kurzu je dlouhodobě na služební cestě (déle než 3 týdny) a předloží potvrzení od zaměstnavatele. Po té se individuálně domluví na náhradě ve formě náhradních hodin.
lektor z vážných důvodů zruší hodiny. Po té se domluví s účastníky na náhradní hodině.
překážky, které nevznikly ze strany účastníka a brání mu v řádné docházce.
náhradní hodiny jsou možné pouze v rámci čtvrtletí nebo pololetí – dle toho na jaké období je účastník přihlášen.

NÁHRADNÍ HODINY NEJSOU MOŽNÉ ZA:
prázdniny (jarní, velikonoční, podzimní, vánoční)
státní svátky
překážky vzniklé ze strany účastníka, které mu brání v řádné docházce.

OSTATNÍ PRAVIDLA:
každý účastník si po skončení práce umyje pomůcky a uklidí pracovní plochu
nezodpovídáme za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat lektorům a po skončení lekce děti vyzvednout)
na lekce noste přes oděv např. plášť, starou košili nebo triko – hrozí umazání oděvu od barev
lektor má nárok vyloučit účastníka (dítě), bude-li svým chováním narušovat lekce, nebo se bude nevhodně chovat k ostatním (dětem).
účastník je 5 minut před zahájením výuky na místě
neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, atd.

DÁRKOVÉ POUKÁZKY:
Kupující i spotřebitel (obdarovaný) bere na vědomí, že platnost „dárkových poukázek“ je časově omezená. Doba platnosti je na každé „poukázce“ vyznačena a po jejím uplynutí již nelze poukázku k úhradě zboží či služeb použít.
Prodávající odpovídá za faktické a právní vady poukázek jen po dobu jejich platnosti. Hodnota dárkové poukázky je vypsána na poukázce – jedná se o finanční částku nebo konkrétní kurz. V případě finanční částky si spotřebitel po domluvě s Výtvarnem vybere kurz nebo lekce malování v hodnotě poukázky. V případě konkrétního kurzu si spotřebitel písemně objedná u Výtvarna tento kurz.
Pokud se tento kurz nebude ze strany Výtvarna konat nebo se zruší, bude spotřebiteli nabídnut kurz jiný v hodnotě poukázky.  
Dárkové poukázky není možné měnit za peníze či vracet peníze v její hodnotě obdarované osobě.
Peníze Výtvarno vrátí pouze v případě, že nebylo z jeho strany dodrženo, ani po uplynutí platnosti poukázky, objednaný konkrétní kurz či náhrada za jiný.