vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

Mladiství 16-18 let

Kurzy pro mladistvé jsou koncipovány podobně jako pro dospělé, proto je možné se přihlásit do tohoto kurzu nebo již do „dospěláckého“. Učí se dle pokročilosti každého jedince užívat výtvarné výrazové prostředky – linii, barvu, plochu, tvar, harmonii, kompozici atd., osvojovat si základní výtvarné techniky – malbu, kresbu, grafiku, prostorovou tvorbu, rozvíjet výtvarné myšlení, objevovat vlastní tvůrčí schopnosti a možnosti sebevyjádření. Program, metody a styl výuky je přizpůsobený věku účastníků.

Bližší info o kurzu viz. popis níže.

Kurzy jsou dělené podle věku z důvodu rozdělení náročnosti a pokročilosti kurzu. Je možné se hlásit i na jiné dny do ostatních věkových skupin s neodpovídajícím věkem.

POKUD Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ NEBUDE MOŽNÉ REALIZOVAT VÝUKU PREZENČNĚ, PŘECHÁZÍME NA NÁHRADNÍ ONLINE VÝUKU.

2,100.00 5,490.00 

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE DIVADELNÍ 2 V PLZNI

Popis

POPIS LEKCÍ:
Všeobecné info: 1 dvouhodinová lekce týdně (120minut/jedna lekce) Postupně se seznamujete s tužkou, rudkou, uhlem, pastelem, akvarelem, temperou, akrylem. Od jednodušších po složitější a propracovanější témata. Vyberte si, který den v týdnu a v jakou hodinu chcete kurz navštěvovat vy nebo vaše děti. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré malířské potřeby (barvy, štětce, papíry), plátna v ceně nejsou. Pokud máte oblíbené svoje „pracovní náčiní“, můžete si jej do kurzu nosit a používat. Na kurz je doporučeno si přinést přezůvky, staré triko nebo zástěru přes oděv a pokud chcete, tak svačinu a pití.

čtvrtletí jsou rozdělena do jednotlivých tematických okruhů s možností výběru výtvarné techniky (tužka, perokresba, pastel, akvarel, rudka, uhel, tempera, akryl). Úroveň složitosti tématu je vždy určena dle zručnosti jednotlivce (dítě, začátečník, středně pokročilí, pokročilí). Zajištěn individuální přístup s každým jednotlivcem. Možnost výběru vlastního motivu k danému tématu.

Témata:  1/ zátiší (základy kompozice, malování různých povrchů-sklo, keramika, látka atd.., teorie zlatého řezu.
2/ krajinomalba – svět přírody (obloha, hory, kameny, moře, zrcadlení, vzdušná perspektiva, stromy, tvorba kompozice obrazu).
3/ základy perspektivy (zobrazení budov, městské scenérie, perspektiva v interiéru a exteriéru).
4/ Části lidského těla (malba rukou, částí obličeje, vlasy, realistické ztvárnění portrétu, lebka, bysta).
5/ Lidská postava (malba postavy, perspektivní zkratka lidského těla).
6/ Abstrakce (míchání barev, teorie barev, zákonitosti barevné kompozice, grafické vyjádření obrazu, malba na volné téma).
7/ Zvíře (malba zvířete).
8/ Květiny (malba květin, různé druhy květin i v kombinaci se zátiším).
9/ Kombinované techniky (na volné téma kombinace technik např. pastel+akvarel, technika lavírování atd….).
10/ Malba kopie obrazu starých mistrů.