vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

Děti 10-15 let

Kurzy pro děti školou povinné. Děti se učí užívat výtvarné výrazové prostředky – linii, barvu, plochu, tvar, harmonii, kompozici atd., osvojují si základní výtvarné techniky – malbu, kresbu, grafiku, prostorovou tvorbu, rozvíjejí výtvarné myšlení, objevují vlastní tvůrčí schopnosti a možnosti sebevyjádření. Program, metody a styl výuky je přizpůsobený věku účastníků. Pro starší vhodné jako přípravka na výtvarné školy.

Bližší info o kurzu viz. popis níže.

Kurzy jsou dělené podle věku z důvodu rozdělení náročnosti a pokročilosti kurzu. Je možné se hlásit i na jiné dny do ostatních věkových skupin s neodpovídajícím věkem.

POKUD Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ NEBUDE MOŽNÉ REALIZOVAT VÝUKU PREZENČNĚ, PŘECHÁZÍME NA NÁHRADNÍ ONLINE VÝUKU.

 

1,900.00 4,950.00 

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE DIVADELNÍ 2 V PLZNI

Popis

POPIS LEKCÍ:
Všeobecné info: 1 dvouhodinová lekce týdně (120minut/jedna lekce) Postupně se seznamujete s tužkou, rudkou, uhlem, pastelem, temperou, akrylem. Od jednodušších po složitější a propracovanější témata. Vyberte si, který den v týdnu a v jakou hodinu chcete kurz navštěvovat vy nebo vaše děti. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré malířské potřeby (barvy, štětce, papíry), plátna v ceně nejsou. Pokud máte oblíbené svoje “pracovní náčiní”, můžete si jej do kurzu nosit a používat. Na kurz je doporučeno si přinést přezůvky, staré triko nebo zástěru přes oděv a pokud chcete, tak svačinu a pití.

KONCEPCE KURZŮ:
čtvrtletí jsou rozdělena do jednotlivých tematických okruhů s možností výběru výtvarné techniky (tužka, perokresba, pastel, aqurel, rudka, uhel, tempera, akryl). Úroveň složitosti tématu je vždy určena dle zručnosti jednotlivce (dítě, začátečník, středně pokročilí, pokročilí). Zajištěn individuální přístup s každým jednotlivcem. Možnost výběru vlastního motivu k danému tématu.

Témata:  1/ zátiší (základy kompozice, malování různých povrchů-sklo, keramika, látka atd.., teorie zlatého řezu.
2/ krajinomalba – svět přírody (obloha, hory, kameny, moře, zrcadlení, vzdušná perspektiva, stromy, tvorba kompozice obrazu).
3/ základy perspektivy (zobrazení budov, městské scenérie, perspektiva v interiéru a exteriéru).
4/ Části lidského těla (malba rukou, částí obličeje, vlasy, realistické ztvárnění portrétu, lebka, bista).
5/ Lidská postava (malba postavy, perspektivní zkratka lidského těla).
6/ Abstrakce (míchání barev, teorie barev, zákonitosti barevné kompozice, grafické vyjádření obrazu, malba na volné téma).
7/ Zvíře (malba zvířete).
8/ Květiny (malba květin, různé druhy květin i v kombinaci se zátiším).
9/ Kombinované techniky (na volné téma kombinace technik např. pastel+akvarel, technika lavírování atd….).
10/ Malba kopie obrazu starých mistrů.