vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

Dospělí mírně pokročilý

Účastník získá praktické výtvarné znalosti a dovednosti, základy techniky kresby a malby, perspektivy, kompozice, prostorové a tvarové zobrazení, vlastnosti barev, malířských  technik, vnímání souvislostí.

Bližší info o kurzu viz. popis níže.

Při volbě kurzu s vlastním materiálem si účastníci nosí vlastní výtvarné pomůcky a materiál. Cena je tudíž snížena o tyto náklady. Bližší info o volné tvorbě viz. popis níže.

POKUD Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ NEBUDE MOŽNÉ REALIZOVAT VÝUKU PREZENČNĚ, PŘECHÁZÍME NA NÁHRADNÍ ONLINE VÝUKU.

2,200.00 7,290.00 

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE DIVADELNÍ 2 V PLZNI

Popis

POPIS LEKCÍ:
Všeobecné info: 1 dvouhodinová lekce týdně (120minut/jedna lekce) Postupně se seznamujete s tužkou, rudkou, uhlem, pastelem, temperou, akrylem. Od jednodušších po složitější a propracovanější témata. Vyberte si, který den v týdnu a v jakou hodinu chcete kurz navštěvovat vy nebo vaše děti.  Abychom se Vám mohli plně věnovat, je počet účastníků v každé lekci omezen na 10 osob.

KURZY S VLASTNÍM MATERIÁLEM:
pokud vás baví a chcete malovat pouze svojí technikou (tužka, akryl, akvarel, pastel, olej, kombinované techniky atd…), je tento kurz určen právě vám. Můžete být začátečník nebo pokročilí. Témata si nosíte vlastní nebo dostanete na kurzu. Technika je na vás. Lektor se vám věnuje stejně jako v ostatních kurzech pouze si přinesete svoje “náčiní” a materiál (plátna, našepsované desky, barvy, štětce…) na který chcete pracovat a tvořit. Cena kurzu je tedy snížena o materiál (papír v ceně). V tomto kurzu se též naučíte zajímavě kombinovat různé výtvarné techniky, což obohatí váš výtvarný projev.

KONCEPCE KURZŮ:
čtvrtletí jsou rozdělena do jednotlivých tematických okruhů s možností výběru výtvarné techniky (tužka, perokresba, pastel, akvarel, rudka, uhel, tempera, akryl). Úroveň složitosti tématu je vždy určena dle zručnosti jednotlivce (dítě, začátečník, středně pokročilí, pokročilí). Zajištěn individuální přístup s každým jednotlivcem. Možnost výběru vlastního motivu k danému tématu.

Témata:  1/ zátiší (základy kompozice, malování různých povrchů-sklo, keramika, látka atd.., teorie zlatého řezu.
2/ krajinomalba – svět přírody (obloha, hory, kameny, moře, zrcadlení, vzdušná perspektiva, stromy, tvorba kompozice obrazu).
3/ základy perspektivy (zobrazení budov, městské scenérie, perspektiva v interiéru a exteriéru).
4/ Části lidského těla (malba rukou, částí obličeje, vlasy, realistické ztvárnění portrétu, lebka, bysta).
5/ Lidská postava (malba postavy, perspektivní zkratka lidského těla).
6/ Abstrakce (míchání barev, teorie barev, zákonitosti barevné kompozice, grafické vyjádření obrazu, malba na volné téma).
7/ Zvíře (malba zvířete).
8/ Květiny (malba květin, různé druhy květin i v kombinaci se zátiším).
9/ Kombinované techniky (na volné téma kombinace technik např. pastel+akvarel, technika lavírování atd….).
10/ Malba kopie obrazu starých mistrů.