vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

Podrobné základy kresby a malby pro mládež 12 – 18 let

Kurz je určen především pro ty žáky, kteří se chtějí malbě a kresbě věnovat více do hloubky. Přemýšlí o talentových zkouškách na střední a vysoké umělecké školy, a chtějí se na ně soustavně připravovat.

Věk 12 – 18 let
Kurz se koná každý čtvrtek 15 – 17 hod.

Podrobný popis kurzu naleznete níže.

2,100.00 2,940.00 

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE DIVADELNÍ 2 V PLZNI

Popis

Kurz je určen především pro ty žáky, kteří se chtějí malbě a kresbě věnovat více do hloubky. Přemýšlí o talentových zkouškách na střední a vysoké umělecké školy, a chtějí se na ně soustavně připravovat. Kurz je koncipován tak, aby ho mohli navštěvovat i ti studenti, kteří neuvažují o studiu umělecké školy, ale rádi by se výtvarné činnosti věnovali individuálně. Cílem je připravit k talentovým zkouškám na umělecké školy postupně a nenásilnou formou v průběhu školního roku, naučit se všeobecné základy, které je nutné znát nejen pro talentovou zkoušku, ale také pro další samostatnou výtvarnou tvorbu. (Pokud jste v 9. ročníku ZŠ a čekají vás zkoušky již v lednu, nabízíme intenzivní tříměsíční kurz „příprava na talentové zkoušky“ září – prosinec).
V tomto kurzu počítáme s tím, že každý má jiné znalosti a dovednosti – někteří již některé kurzy absolvovali nebo v současnosti navštěvují, jiní nemají dovednosti žádné, vyjma hodin výtvarné výchovy ve škole. Proto v úvodní hodině s každým individuálně probereme jeho zkušenosti, zaměření a cíle (ne všichni se hlásí na umělecké školy). Následně zadáváme zkušební práci, abychom si v praxi ověřili dovednosti, a mohli na základě nich se studenty pracovat během semestru. Dle domluvy nabídneme volné téma, zátiší či jinou předlohu. V dalších lekcích postupujeme podle harmonogramu níže (s ohledem na individuální tempo a zaměření studentů). S těmi studenty, kteří se hlásí na umělecké školy, pracujeme na tématech, která se objeví u praktické přijímací zkoušky a na přípravě portfolia. Každá škola a dílčí obor mají na přijetí ke studiu odlišné požadavky, proto si studenti přinesou vytištěné materiály ze školy, na kterou se hlásí, podle kterých začneme pracovat na portfoliu, které nám poslouží jako základ k nasměrování studenta k praktické zkoušce. Ta je většinou časově ohraničená, proto je potřeba, aby si studenti vytvořili rutinu a v práci se zrychlili.

Harmonogram je orientační, vždy závisí na tempu a pokročilosti studentů. Vždy je potřeba harmonogram přizpůsobit konkrétnímu studentovi, tzn., že ne každý musí dělat všechno z harmonogramu.

 

Harmonogram semestru:

1. lekce – seznámení a zjištění cílů + zkušební práce

2. lekce – základy perspektivy – cvičení na kresbu trojrozměrných objektů (uhel, tužka)

3. lekce – geometrické zátiší podle modelu

4. lekce – jednoúběžníková perspektiva – kresba ulice

5. a 6. lekce – zátiší s rekvizitami

7. a 8. lekce – dvouúběžníková perspektiva – studie prostoru

9. lekce – volná tvorba dle každého účastníka

10.,11. a 12. lekce – kresba lebky, základy anatomie (uhel, tužka, suchý pastel)

13. a 14. lekce – kresba busty (uhel, tužka, suchý pastel)

15. a 16. lekce – základy malby – lektorský úvod, malba zátiší (akvarel, akryl, tempera)

17. až 18. lekce – malba na plátno – autoportrét, zátiší, volné téma

LEKTOR: Blanka Křemenová