vytvarno@seznam.cz

+420 773 947 484

Letní tábor II. turnus 15. – 19.7.2024 (PLNĚ OBSAZENO)

Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hrou a zábavnou formou kreslit, malovat, vidět a používat barvy, tvary, malířské a kresebné techniky, rozvíjet fantazii. Jednotlivé dny jsou tematicky rozděleny. Kreativní tvorba podporuje vývoj dítěte. Všechny programy jsou pro děti od 6 do 16 let. Děti se mohou hlásit na celý týden nebo na jednotlivé dny.

600.00 2,900.00 

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE DIVADELNÍ 2 V PLZNI

Popis

Program: 15. – 19.7.2024

Pondělí:
Komiks – tvorba komiksových příběhů, ukázky technik, návrhy vlastních postav a jejich výtvarné zobrazení.
Úterý:
Graffiti – malba graffiti nápisů, log, hesel. Barevná stylizace a stínování. Návštěva reálné legální graffiti zdi v Plzni. Malba na skutečnou zeď (momentálně jsme v jednání s městem Plzeň)
Středa:
Seznámení s velkými mistry – tvorba ve stylu světových umělců, vyjádření uměleckých směrů a stylů. Jednoduše a zábavně pod vedením lektorů
Čtvrtek:
Výtvarná stopovačka – děti plní tajemné výtvarné úkoly formou stopovačky v plenéru. Cestou získávají informace o umění a v závěru odhalí výtvarný poklad jako odměnu. Děti zábavnou formou tvoří venku v přírodě.
Pátek:
Volné tvořivé malování – děti na dané téma zpracují obraz dle vlastní fantazie nebo malba na různá témata (např.: pohádka, animované postavičky, zvířátka, magické a snové postavy a krajiny). Vše po domluvě s dětmi.

Časový harmonogram:
Děti přichází ráno v 7:30/8.00hod.,
8:00-12:00 dopolední program, 10:00 svačina, 12:00-13:00 oběd, 13:00-16:00 odpolední program,
15:00 svačina, 15:00 -16:00 odchod dětí.
V případě potřeby, je možná individuální domluva s rodiči, o posunutí času příchodu a odchodu dítěte.

Cena: 2900,- celý program. Jednotlivé dny 600,-/den

V ceně je zahrnuto:
5x oběd (výběr ze dvou jídel, pití k obědu v ceně), pitný režim během dne doplňujeme,
barvy, papíry, štětce, veškeré pomůcky k tvoření, výuka, veškeré přednášky, dohled lektorů,
vstupy do muzea, domu strašidel, dinoparku a zoo – dle programu tábora.

V ceně není zahrnuto:
svačina, pití. Děti si nosí svojí svačinu a pití (pitný režim doplňujeme dle potřeb dítěte).
Dále i děti přinesou např. jízdenky, tričko, plátno atd.- vždy dle instrukcí před daným programem tábora.