/+420/ 773 947 484

Letní prázdniny 2017

Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hrou, malovat, kreslit, vidět a používat barvy, tvary, malířské a kresebné techniky, rozvíjet fantazii. Jednotlivé dny jsou tematicky rozděleny. Kreativní tvorba podporuje vývoj dítěte.Tábor je učen pro děti od 6 do 15let. 

Nabízíme čtyři programy:  

Program I.: 3. - 7. 7. 2017 

Pondělí: Pohádkové bytosti - seznámení a povídání o pohádkových bytostech, jejich malování. Návštěva Muzea strašidel s programem. Malování pohádkových bytostí, tvorba příběhů, podpora fantazie.

Úterý: Malování v přírodě - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Středa: Po stopách dinosaurů seznámení s dinosaury – život, historie, druhy. Návštěva Dinoparku a malování na místě.

Čtvrtek: Omalovánky, dětské knížky a jejich příběhy - beseda s ilustrátorem omalovánek a dětských knih. Malování omalovánek, tvorba vlastních příběhů s ilustrátorem, podpora fantazie.

Pátek: Malování na textil - seznámení s barvami na textil, vymýšlení motivů a vlastní předmalba. Malování na trička, dětská vlastní tvorba, podpora fantazie.  

 

Program II.: 10. - 14. 7. 2017 

                     21. - 25. 8. 2017 

Pondělí: Grafity - seznámení a povídání o umění grafity.  Vyjádření sama sebe formou grafity - komixové kresby. Zábavnou formou vytvoření svého loga (jméno, zájmy, symboly). Podpora fantazie. V případě příznivého počasí se pojedeme podívat na reálné malby grafity uměním.

Úterý: Grafické techniky - seznámení se základními grafickými technikami a postupy. Vytvoření vlastního obrázku nebo pohlednice. Vyzkoušíme si reliéfní tisk, šablonový tisk, linorit a další kombinace dle času.

Středa: Den animace - návštěva domu loutek, ukázky tvorby kresleného filmu, kresby postav z pohádek a filmů, mitologické postavy z bájí a pověstí.

Čtvrtek: Automatická kresba, dětské mandaly - technika automatické kresby děti učí vnímat svojí intuici a rozvinout ji, uvolnit se, zharmonizovat a naladit na svou přirozenost. To samé platí při tvorbě mandal. 

Pátek: Slavné obrazy jinak - seznámení se slavnými obrazy, jejich vzniku, zajímavostech a malířských technikách. Povídání o slavných malířích, ukázky jejich tvorby. Vtipně, poutavě i poučně. Malba vybraného slavného obrazu.

 

Program III.: 17. - 21. 7. 2017                     

Pondělí: 3D obrázky - kresebné vytvoření 3D iluze. Formou praktických ukázek a samotné vytvoření zábavných obrázků od jednoduchých po složitější (dle věku dětí). Stínované nebo kolorované kresby vytváří z určitého úhlu pohledu dojem, že z formátu vystupují. Ukázky jednoduché perspektivy jsou pro děti velmi poučné.

Úterý: Živá zvířata - malba reálných zvířat. Stylizace kresby, skicy zvířat, anatomie, pohyb, detail. Dítě vytvoří černobílou skicu vybraného zvířete. Konečná barevná malba.

Středa: Prostorová tvorba z papíru - děti si zábavnou formou vytvoří návrh originálního předmětu z papíru (krabička, maska, rámeček, postava). Hotový výrobek si vymalují. Podpora představivosti a fantazie.

Čtvrtek: Den s ilustrátorem a knihou - povídání s ilustrátorem dětských knih, ukázky ilustrací. Děti si vytvoří vlastní ilustraci ke známé pohádce. Vytvoření vlatního přebalu knihy. Seznámení s tvorbou dalších ilustrátorů. Návštěva knihovny města Plzně.

Pátek: Malba obrazu na plátno - seznámení s barvami, mícháním, nanášením, stínováním, ukázka malby jednotlivých prvků v krajině (stromy, voda, obloha tad..). Pod vedením si děti vyberou motiv, který namalují jako obraz na přinesené plátno (formát A4, A3).

 

Program IV.: 24. - 28. 7. 2017 

                      14. -18. 8. 2017  

Pondělí: Komiks - tvorba komiksových příběhů, ukázky technik, návrhy vlastních postav a jejich výtvarné zobrazení

Úterý: Putování světadíly - zábavnou a poučnou formou si děti vytvoří vlastní mapu světa s charakteristickými rysy ke každému světadílu.

Středa: Den umění - návštěva galerií v Plzni, seznámení s uměleckými tecnikami a malba obrazu na plátno (max. formát A3)

Čtvrtek: Den návrhářství - návrh a tvorba vlastního modelu (šaty, auto, bytosti). 

Pátek: Malování v plenéru - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

 

Další informace:

Časový harmonogram: děti přichází ráno v 7:30/8.00hod., 8:00-12:00 dopolední program, 10:00 svačina, 12:00-13:00 oběd, 13:00-16:00 odpolední program, 15:00 svačina, 15:00 -16:00 odchod dětí. V případě potřeby, je možná individuální domluva s rodiči, o posunutí času příchodu a odchodu dítěte.  

Cena:  2 400,- pondělí – pátek.  Je možné přihlásit dítě na jednotlivé dny: 480,-/den.

V ceně je zahrnuto: 5x oběd (výběr z jídel+pití k obědu v ceně), barvy, papíry, štětce, veškeré pomůcky k tvoření, výuka, veškeré přednášky, dohled lektorů, vstup do muzea, domu strašidel, dinoparku a zoo.

V ceně není zahrnuto: svačina, pití. Děti si nosí svojí svačinu a pití. Dále i děti přinesou 2 obyčejná trička program I., 2 jízdenky na tramvaj program II. a III., plátno program III. a IV.                                                                                           

Termíny: 

Program I.: 3.-7.7.2017 

Program II.:  10.-14.7.2017 

                   21.-25.8.2017 

Program III.:  17.-21.7.2017 

Program IV.: 24.-28.7. 2017 

                    14.-18.8.2017               

Místo konání: Výtvarno, Divadelní 2, Plzeň.                                                                              

Kontakt, pořadatel: Výtvarno, Jana Holenková 

773 947 484, vytvarno@seznam.czwww.vytvarnoplzen.cz 

Přihlásit: zde

Fotogalerie program I: zde

Fotogalerie program II: zde

Pozn.: při nepřízni počasí bude program posunut na jiný den nebo změněn.

  

Novinky

Víkendové kurzy

Víkendové a jednodenní kurzy. Pestrá nabídka kurzů malování.

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začínáme 21.9.2017. Naleznete zde přesný rozpis školního roku: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky...

Tábor o jarních prázdninách

Pro děti 6-15 let o jarních prázdninách 19.2.-23.2.2018