/+420/ 773 947 484

Letní prázdniny 2019

Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

 

Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hrou, malovat, kreslit, vidět a používat barvy, tvary, malířské a kresebné techniky, rozvíjet fantazii. Jednotlivé dny jsou tematicky rozděleny. Kreativní tvorba podporuje vývoj dítěte. Všechny programy jsou pro děti ve věku 6 - 15let. 

 

Nabízíme pět programů - léto 2019: 

Program I.: 8. - 12. 7. 2019 OBSAZENO

Pondělí: Fantazijní kresba/malba - poznávání mytologických dějin formou veselého výtvarného projevu. Kresba mytických bytostí a jejich příběhů. Možnost vyjádření i formou komixu.

Úterý: Malování v přírodě - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Středa: Dětské knížky a jejich příběhy - beseda s ilustrátorem omalovánek a dětských knih. Malování omalovánek, tvorba vlastních příběhů s ilustrátorem, podpora fantazie.

Čtvrtek: Po stopách dinosaurů seznámení s dinosaury – život, historie, druhy. Návštěva Dinoparku a malování dinosaurů na místě. Návštěva "DinoKina".

Pátek: Divadlo a loutky - Děti si ve skupinkách vytvoří svoje divadélko a papírové loutky. Naučí se vytvořit návrh svojí postavy a ten realizovat ve hře. Jednoduchou formou vytvoření jeviště. K dispozici bude profesionální loutkové divadlo. Na závěr děti vymyslí a předvedou představení - vyrábění masek.

Přihlašování na tento turnus již není možné. Obsazeno. V případě, že se uvolnění místa -napište prosím email se žádostí a budu vás informovat.

 

Program II.: 15. - 19. 7. 2019  / OBSAZENO

Pondělí: Grafity - seznámení a povídání o umění grafity.  Vyjádření sama sebe formou grafity - komixové kresby. Zábavnou formou vytvoření svého loga (jméno, zájmy, symboly). Podpora fantazie. V případě příznivého počasí se pojedeme podívat na reálné malby grafity uměním.

Úterý: Vesmír - seznámení se základními vesmírnými tělesy a planetami. Naučíme se namalovat hvězdy, planety, nebe, záři nebo rakety. Vytvoření vlastního vesmírného obrázku.

Středa: Den animace - návštěva domu loutek, ukázky tvorby kresleného filmu, kresby postav z pohádek a filmů, mitologické postavy z bájí a pověstí.

Čtvrtek: Mandaly - technika učí děti vnímat svojí intuici a rozvinout ji, uvolnit se, zharmonizovat a naladit na svou přirozenost. 

Pátek: Slavné obrazy jinak - seznámení se slavnými obrazy, jejich vzniku, zajímavostech a malířských technikách. Povídání o slavných malířích, ukázky jejich tvorby. Vtipně, poutavě i poučně. Děti si vyberou jeden ze slavných obrazů a ten s naší pomocí namalují.

Přihlašování na tento turnus již není možné. Obsazeno. V případě, že se uvolnění místa -napište prosím email se žádostí a budu vás informovat.

 

Program III.: 22. - 26. 7. 2019   OBSAZENO              

Pondělí: 3D obrázky - kresebné vytvoření 3D iluze. Formou praktických ukázek a samotné vytvoření zábavných obrázků od jednoduchých po složitější (dle věku dětí). Stínované nebo kolorované kresby vytváří z určitého úhlu pohledu dojem, že z formátu vystupují. Ukázky jednoduché perspektivy jsou pro děti velmi poučné.

Úterý: Živá zvířata - malba reálných zvířat na statku. Stylizace kresby, skicy zvířat, anatomie, pohyb, detail. Dítě vytvoří černobílou skicu vybraného zvířete. Konečná barevná malba.

Středa: Prostorová tvorba z papíru - děti si zábavnou formou vytvoří návrh originálního předmětu z papíru (krabička, maska, rámeček, postava). Hotový výrobek si vymalují. Podpora představivosti a fantazie.

Čtvrtek: Den s ilustrátorem a knihou - povídání s ilustrátorem dětských knih, ukázky ilustrací. Děti si vytvoří vlastní ilustraci ke známé pohádce. Vytvoření vlatního přebalu knihy. Seznámení s tvorbou dalších ilustrátorů. Návštěva knihovny města Plzně.

Pátek: Malba obrazu na plátno - seznámení s barvami, mícháním, nanášením, stínováním, ukázka malby jednotlivých prvků krajiny (stromy, voda, obloha atd..). Pod vedením si děti vyberou motiv, který namalují jako obraz na přinesené plátno (formát A4, A3).

Přihlašování na tento turnus již není možné. Obsazeno. V případě, že se uvolnění místa -napište prosím email se žádostí a budu vás informovat.

 

Program IV.: 19. - 23. 8. 2019   OBSAZENO               

Pondělí: Komiks - tvorba komiksových příběhů, ukázky technik, návrhy vlastních postav a jejich výtvarné zobrazení

Úterý: Putování světadíly - zábavnou a poučnou formou si děti vytvoří vlastní mapu světa s charakteristickými rysy ke každému světadílu.

Středa: Den umění - návštěva galerií v Plzni, seznámení s uměleckými technikami a malba obrazu na plátno (max. formát A3)

Čtvrtek: Den návrhářství - návrh a tvorba vlastního modelu (šaty, auto, bytosti). 

Pátek: Malování v plenéru - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Přihlašování na tento turnus již není možné. Obsazeno. V případě, že se uvolnění místa -napište prosím email se žádostí a budu vás informovat.

 

Program V.: 26. 8.- 30. 8. 2019  OBSAZENO

Pondělí: Pohádkové bytosti - seznámení a povídání o pohádkových bytostech, jejich malování. Návštěva Muzea strašidel s programem. Malování pohádkových bytostí, tvorba příběhů, podpora 

Úterý: Lavírování - Tato technika umožňuje vytvoření zajímavých efektů (rozmývání tuše a vody). Dle věku si děti vybírají námět a zábavnou formou pod vedením lektora vytváří kresby.

Středa: Malování zvířat - Děti si vyberou námět zvířete. Je možné si přinést fotku (kvalitní, formát A4) svého domácího mazlíčka. Dle dovednosti dítěte se pod vedením lektora kreslí tužkou nebo maluje barvami.

Čtvrtek: Volné tvořivé malování - Po domluvě s dětmi malba na různá témata (také dle věku dětí), např.: pohádka, animované postavičky, zvířátka, magické a snové postavy a krajiny atd... 

Pátek: Malování na textil - seznámení s barvami na textil, vymýšlení motivů a vlastní předmalba. Malování na trička, dětská vlastní tvorba, podpora fantazie.  

Přihlašování na tento turnus již není možné. Obsazeno. V případě, že se uvolnění místa -napište prosím email se žádostí a budu vás informovat.

Další informace:

Časový harmonogram: děti přichází ráno v 7:30/8.00hod., 8:00-12:00 dopolední program, 10:00 svačina, 12:00-13:00 oběd, 13:00-16:00 odpolední program, 15:00 svačina, 15:00 -16:00 odchod dětí. V případě potřeby, je možná individuální domluva s rodiči, o posunutí času příchodu a odchodu dítěte.  

Cena:  2 400,- pondělí – pátek.  Je možné přihlásit dítě na jednotlivé dny: 480,-/den.

V ceně je zahrnuto: 5x oběd (výběr z jídel+pití k obědu v ceně), pitný režim behem dne doplňujeme, barvy, papíry, štětce, veškeré pomůcky k tvoření, výuka, veškeré přednášky, dohled lektorů, vstup do muzea, domu strašidel, dinoparku a zoo.

V ceně není zahrnuto: svačina, pití. Děti si nosí svojí svačinu a pití. Dále i děti přinesou např. jízdenky, tričko, plátno atd..vždy dle instrukcí před daným programem tábora.                         

                                   

Místo konání: Výtvarno z.s., Divadelní 2, Plzeň.                                                                              

Kontakt, pořadatel: Výtvarno z.s., 773 947 484, vytvarno@seznam.czwww.vytvarnoplzen.cz 

Fotogalerie program I: zde

Fotogalerie program II: zde

Fotogalererii z dalších programů naleznete našem facebooku: https://www.facebook.com/Vytvarno/

Pozn.: při nepřízni počasí bude program posunut na jiný den nebo změněn.

  

Novinky

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020 začínáme 23.9.2019. Naleznete zde přesný rozpis školního roku: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky...

Příprava na talentové zkoušky

Individuální příprava na talentové zkoušky začíná 27.9. 2019, pátky, 12 dvouhodinových lekcí (24x60minut), každý sudý pátek 17:00 - 19:00hod. a každý lichý pátek 18:15-20:15 hod.

Víkendové kurzy

Víkendové a jednodenní kurzy. Pestrá nabídka kurzů malování.