/+420/ 773 947 484

Letní prázdniny 2022

PROGRAM NA LÉTO 2022 SE PŘIPRAVUJE

Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hrou, malovat, kreslit, vidět a používat barvy, tvary, malířské a kresebné techniky, rozvíjet fantazii. Jednotlivé dny jsou tematicky rozděleny. Kreativní tvorba podporuje vývoj dítěte. Všechny programy jsou pro děti ve věku 6 - 15let. 

 

Nabízíme čtyři programy a můžete se hlásit - léto 2021: 

Program I.: 12. - 16. 7. 2021 (!obsazeno!)

Pondělí: Fantazijní kresba/malba - poznávání mytologických dějin formou veselého výtvarného projevu. Kresba mytických bytostí a jejich příběhů. Možnost vyjádření i formou komixu.

Úterý: Malování v přírodě - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Středa: Dětské knížky a jejich příběhy - jak vznikají ilustrace a kniha. Tvorba vlastních příběhů s ilustrátorem, mladší děti - tvorba omalovánek, podpora fantazie. Dle zájmu návštěva knihovny.

Čtvrtek: Po stopách dinosaurů seznámení s dinosaury – život, historie, druhy. Návštěva Dinoparku a malování dinosaurů na místě. Návštěva "DinoKina".

Pátek: Divadlo a loutky - Děti si ve skupinkách vytvoří svoje divadélko a papírové loutky. Naučí se vytvořit návrh svojí postavy a ten realizovat ve hře. Jednoduchou formou vytvoření jeviště. Na závěr děti vymyslí a předvedou představení. V případě zájmu návštěva muzea loutek.

 

Program III.: 26.-30.7.2021 (!obsazeno!)

Pondělí: 3D obrázky - kresebné vytvoření 3D iluze. Formou praktických ukázek a samotné vytvoření zábavných obrázků od jednoduchých po složitější (dle věku dětí). Stínované nebo kolorované kresby vytváří z určitého úhlu pohledu dojem, že z formátu vystupují. Ukázky jednoduché perspektivy jsou pro děti velmi poučné.

Úterý: Živá zvířata - malba reálných zvířat na statku. Stylizace kresby, skicy zvířat, anatomie, pohyb, detail. Dítě vytvoří černobílou skicu vybraného zvířete. Konečná barevná malba.

Středa: Intuitivní malování - volné zpracování tématu zvolenými malířskými technikami, rozvíjení fantazie a představivosti, svobodné výtvarné vytváření, harmonizace, malířské vyjádření emoce či věci.

Čtvrtek: Den s ilustrátorem a knihou - povídání s ilustrátorem dětských knih, ukázky ilustrací. Děti si vytvoří vlastní ilustraci, vytvoření vlastního příběhu s ilustracemi. Seznámení s tvorbou dalších ilustrátorů. Návštěva knihovny města Plzně.

Pátek: Malba obrazu na plátno - seznámení s barvami, mícháním, nanášením, stínováním, ukázka malby jednotlivých prvků krajiny (stromy, voda, obloha atd..). Pod vedením si děti vyberou motiv, který namalují jako obraz na přinesené plátno (formát A4, A3).

 

Program IV.: 16.-20.8.2021 (volných 8 míst)

Pondělí: Komiks - tvorba komiksových příběhů, ukázky technik, návrhy vlastních postav a jejich výtvarné zobrazení

Úterý: Putování světadíly - zábavnou a poučnou formou si děti vytvoří vlastní mapu světa s charakteristickými rysy ke každému světadílu.

Středa: Den umění - návštěva galerií v Plzni, seznámení s uměleckými technikami, ukázky slavných děl a malířů a malba obrazu 

Čtvrtek: Tvorba přání - výtvarnou formou vyjádření vlastních přání a tužeb - Vision board, tvorba vlastního loga nebo erbu.

Pátek: Malování v plenéru - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Přihlásit zde

 

Program V.: 23.-27.8.2021 (!obsazeno!)

Pondělí: Pohádkové bytosti - seznámení a povídání o pohádkových bytostech, jejich malování. Návštěva Muzea strašidel s programem. Malování pohádkových bytostí, tvorba příběhů, podpora 

Úterý: Výtvarné techniky - jak používat výtvarné techniky - akvarel, pastel, uhel, tempera, pastelky, tužka, práce se světlem. Dle věku si děti vybírají námět a zábavnou formou pod vedením lektora vytváří kresby.

Středa: Malování zvířat - Děti si vyberou námět zvířete. Je možné si přinést fotku (kvalitní, formát A4) svého domácího mazlíčka. Dle dovednosti dítěte se pod vedením lektora kreslí tužkou nebo maluje barvami.

Čtvrtek: Volné tvořivé malování - Po domluvě s dětmi malba na různá témata (také dle věku dětí), např.: pohádka, animované postavičky, zvířátka, magické a snové postavy a krajiny atd... 

Pátek: Malování na textil - seznámení s barvami na textil, vymýšlení motivů a vlastní předmalba. Malování na trička, dětská vlastní tvorba, podpora fantazie.

 

 

 

Další informace:

Časový harmonogram: děti přichází ráno v 7:30/8.00hod., 8:00-12:00 dopolední program, 10:00 svačina, 12:00-13:00 oběd, 13:00-16:00 odpolední program, 15:00 svačina, 15:00 -16:00 odchod dětí. V případě potřeby, je možná individuální domluva s rodiči, o posunutí času příchodu a odchodu dítěte.  

Cena:  2 600,- pondělí – pátek.  Je možné přihlásit dítě na jednotlivé dny: 550,-/den.

V ceně je zahrnuto: 5x oběd (výběr z jídel+pití k obědu v ceně), pitný režim behem dne doplňujeme, barvy, papíry, štětce, veškeré pomůcky k tvoření, výuka, veškeré přednášky, dohled lektorů, vstup do muzea, domu strašidel, dinoparku.

V ceně není zahrnuto: svačina, pití. Děti si nosí svojí svačinu a pití. Dále i děti přinesou např. jízdenky, tričko, plátno atd..vždy dle instrukcí, které obdržíte před daným programem tábora.     

Místo konání: Výtvarno z.s., Divadelní 2, Plzeň.                                                                              

Kontakt, pořadatel: Výtvarno z.s., 773 947 484, vytvarno@seznam.czwww.vytvarnoplzen.cz 

Přihlášky: https://www.vytvarnoplzen-shop.cz/primestske-tabory/

Fotogalerie program I: zde

Fotogalerie program II: zde

Fotogalererii z dalších programů naleznete našem facebooku: https://www.facebook.com/Vytvarno/

Pozn.: při nepřízni počasí bude program posunut na jiný den nebo změněn.

  

Novinky

AKTUALITY: COVID-19

Vládní nařízení, aktuality, náhrady lekcí

Tábor o jarních prázdninách

Pro děti 6-16 let o jarních prázdninách 7.-13.2.2022

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začínáme 21.9.2021. Naleznete zde přesný rozpis školního roku: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky...