/+420/ 773 947 484

Pravidla a podmínky

Přihlášky:

 • každý účastník se zapíše (přihlásí) na kurz. V případě, že nebude řádně přihlášen a přijde bez nahlášení, nemůžeme mu zaručit místo v lekci, kterou chce navštěvovat. Mají vždy přednost předem řádně přihlášení účastníci. Toto platí i v přechodu z čtvrtletí na čtvrtletí a z pololetí na pololetí. 

Platební podmínky:

 • po přihlášení obdrží účastník přihlášku a řádně vyplněnou ji společně s kopií dokladu o zaplacení kursovného zašle zpět nebo přinese na hodinu.
 • stálí účastníci uhradí kursovné nejpozději 3 týdny od první lekce daného čtvrtletí.
 • účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce.
 • o vrácení kursovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Vrácená částka závisí na počtu odchozených hodin, popř. na individuální domluvě, minimální storno poplatek činí 30 % z výše kursovného. Ostatní finanční závazky vůči Výtvarnu musí být v pořádku. 

Prázdniny, státní svátky:

 • v době prázdnin, státních svátků se kurzy nekonají
 • dodržujeme stejný harmonogram prázdnin a svátků jako školy v plzeňském kraji
 • počet hodin (lekcí) je stejný pro každé čtvrtletí, začátek a konec je vždy upraven tak, aby počet hodin odpovídal a předem je počítáno s prázdninami a státmi svátky – znamená to, že za tyto dny, kdy se nevyučuje, nevzniká účastníkovi nárok na náhradu hodiny. 
 • Rozpis čtvrtletí a dny, kdy se nevyučuje naleznete na nástěnce v učebně nebo na našich internetových stránkách

Pravidla náhradních hodin:

 • žádáme účastníky, aby pravidelně chodili na své hodiny
 • v případě, že se účastník nedostaví na svoji lekci, zaniká mu tím nárok na náhradní hodinu
 • účastník nenavštěvuje jinou lekci než na kterou je zapsaný. V případě, že se i přesto na jinou hodinu dostaví a není na tomto předem domluven s lektorem, nebude na hodinu vpuštěn.

Náhradní hodiny JSOU možné pouze v případě:

 • účastník kurzu je dlouhodobě nemocný (déle než 3 týdny) a předloží lékařskou zprávu. Po té se individuálně domluví na náhradě ve formě náhradních hodin.
 • účastník kurzu je dlouhodobě na služební cestě (déle než 3 týdny) a předloží potvrzení od zaměstnavatele. Po té se individuálně domluví na náhradě ve formě náhradních hodin.
 • lektor z vážných důvodů zruší hodiny. Po té se domluví s účastníky na náhradní hodině.
 • překážky, které nevznikly ze strany účastníka a brání mu v řádné docházce.
 • náradní hodiny jsou možné pouze v rámci čtvrtletí nebo pololetí - dle toho na jaké období je účastník přihlášen.

Náhradní hodiny NEJSOU možné za:

 • prázdniny (jarní, velikonoční, podzimní, vánoční)
 • státní svátky
 • překážky vzniklé ze strany účastníka, které mu brání v řádné docházce.

Ostatní pravidla:

 • každý účastník si po skončení práce umyje pomůcky a uklidí pracovní plochu
 • nezodpovídáme za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat lektorům a po skončení lekce děti vyzvednout)
 • na lekce noste přes oděv např. plášť, starou košili nebo triko - hrozí umazání oděvu od barev
 • lektor má nárok vyloučit účastníka (dítě), bude-li svým chováním narušovat lekce, nebo se bude nevhodně chovat k ostatním (dětem).
 • účastník je 5 minut před zahájením výuky na místě
 • neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, atd.

Dárkové poukázky:

 • Kupující i spotřebitel (obdarovaný) bere na vědomí, že platnost „dárkových poukázek“ je časově omezená. Doba      platnosti je na každé „poukázce“ vyznačena a po jejím uplynutí již nelze poukázku k úhradě zboží či služeb použít.

 • Prodávající odpovídá za faktické a právní vady poukázek jen po dobu jejich platnosti. Hodnota dárkové poukázky je vypsána na poukázce - jedná se o finanční částku nebo konkrétní kurz. V případě finační částky si spotřebitel po domluvě s Výtvarnem vybere kurz nebo lekce malování v hodnotě poukázky. V případě konkrétního kurzu si spotřebitel písemně objedná u Výtvarna tento kurz.

 • Pokud se tento kurz nebude ze strany Výtvarna konat nebo se zruší, bude spotřebiteli nabídnut kurz jiný v hodnotě poukázky.  

 • Dárkové poukázky není možné měnit za peníze či vracet peníze v její hodnotě obdarované osobě.

 • Peníze Výtvarno vrátí pouze v případě, že nebylo z jeho strany dodrženo, ani po uplynutí platnosti poukázky, objednaný konkrétní kurz či náhrada za jiný. 

Novinky

Letní příměstské tábory 2022

O letních prázdninách jsme rozšířili nabídku příměstských táborů.

AKTUALITY: COVID-19

Vládní nařízení, aktuality, náhrady lekcí

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začínáme 21.9.2021. Naleznete zde přesný rozpis školního roku: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky...