/+420/ 773 947 484

Letní příměstské tábory 2020

Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hrou, malovat, kreslit, vidět a používat barvy, tvary, malířské a kresebné techniky, rozvíjet fantazii. Jednotlivé dny jsou tematicky rozděleny. Kreativní tvorba podporuje vývoj dítěte. Všechny programy jsou pro děti ve věku 6 - 15let. 

Nabízíme pět programů - léto 2020: 

Program I.: 13. - 17. 7. 2020 

Pondělí: Fantazijní kresba/malba - poznávání mytologických dějin formou veselého výtvarného projevu. Kresba mytických bytostí a jejich příběhů. Možnost vyjádření i formou komixu.

Úterý: Malování v přírodě - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Středa: Dětské knížky a jejich příběhy - beseda s ilustrátorem omalovánek a dětských knih. Malování omalovánek, tvorba vlastních příběhů s ilustrátorem, podpora fantazie.

Čtvrtek: Po stopách dinosaurů seznámení s dinosaury – život, historie, druhy. Návštěva Dinoparku a malování dinosaurů na místě. Návštěva "DinoKina".

Pátek: Divadlo a loutky - Děti si ve skupinkách vytvoří svoje divadélko a papírové loutky. Naučí se vytvořit návrh svojí postavy a ten realizovat ve hře. Jednoduchou formou vytvoření jeviště. K dispozici bude profesionální loutkové divadlo. Na závěr děti vymyslí a předvedou představení - vyrábění masek.

Přihlásit zde

 

Program II.: 20- 24. 7. 2020  

Pondělí: Grafity - seznámení a povídání o umění grafity.  Vyjádření sama sebe formou grafity - komixové kresby. Zábavnou formou vytvoření svého loga (jméno, zájmy, symboly). Podpora fantazie. V případě příznivého počasí se pojedeme podívat na reálné malby grafity uměním.

Úterý: Vesmír - seznámení se základními vesmírnými tělesy a planetami. Naučíme se namalovat hvězdy, planety, nebe, záři nebo rakety. Vytvoření vlastního vesmírného obrázku.

Středa: Den animace - návštěva domu loutek, ukázky tvorby kresleného filmu, kresby postav z pohádek a filmů, mitologické postavy z bájí a pověstí.

Čtvrtek: Mandaly - technika učí děti vnímat svojí intuici a rozvinout ji, uvolnit se, zharmonizovat a naladit na svou přirozenost. 

Pátek: Slavné obrazy jinak - seznámení se slavnými obrazy, jejich vzniku, zajímavostech a malířských technikách. Povídání o slavných malířích, ukázky jejich tvorby. Vtipně, poutavě i poučně. Děti si vyberou jeden ze slavných obrazů a ten s naší pomocí namalují.

Přihlásit zde

 

Program III.: 27. - 31. 7. 2020           

Pondělí: 3D obrázky - kresebné vytvoření 3D iluze. Formou praktických ukázek a samotné vytvoření zábavných obrázků od jednoduchých po složitější (dle věku dětí). Stínované nebo kolorované kresby vytváří z určitého úhlu pohledu dojem, že z formátu vystupují. Ukázky jednoduché perspektivy jsou pro děti velmi poučné.

Úterý: Živá zvířata - malba reálných zvířat na statku. Stylizace kresby, skicy zvířat, anatomie, pohyb, detail. Dítě vytvoří černobílou skicu vybraného zvířete. Konečná barevná malba.

Středa: Prostorová tvorba z papíru - děti si zábavnou formou vytvoří návrh originálního předmětu z papíru (krabička, maska, rámeček, postava). Hotový výrobek si vymalují. Podpora představivosti a fantazie.

Čtvrtek: Den s ilustrátorem a knihou - povídání s ilustrátorem dětských knih, ukázky ilustrací. Děti si vytvoří vlastní ilustraci ke známé pohádce. Vytvoření vlatního přebalu knihy. Seznámení s tvorbou dalších ilustrátorů. Návštěva knihovny města Plzně.

Pátek: Malba obrazu na plátno - seznámení s barvami, mícháním, nanášením, stínováním, ukázka malby jednotlivých prvků krajiny (stromy, voda, obloha atd..). Pod vedením si děti vyberou motiv, který namalují jako obraz na přinesené plátno (formát A4, A3).

Přihlásit zde

 

Program IV.: 17. - 21. 8. 2020           

Pondělí: Komiks - tvorba komiksových příběhů, ukázky technik, návrhy vlastních postav a jejich výtvarné zobrazení

Úterý: Putování světadíly - zábavnou a poučnou formou si děti vytvoří vlastní mapu světa s charakteristickými rysy ke každému světadílu.

Středa: Den umění - návštěva galerií v Plzni, seznámení s uměleckými technikami a malba obrazu na plátno (max. formát A3)

Čtvrtek: Den návrhářství - návrh a tvorba vlastního modelu (šaty, auto, bytosti). 

Pátek: Malování v plenéru - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Přihlásit zde

 

Program V.: 24. 8.- 28. 8. 2020  

Pondělí: Pohádkové bytosti - seznámení a povídání o pohádkových bytostech, jejich malování. Návštěva Muzea strašidel s programem. Malování pohádkových bytostí, tvorba příběhů, podpora 

Úterý: Lavírování - Tato technika umožňuje vytvoření zajímavých efektů (rozmývání tuše a vody). Dle věku si děti vybírají námět a zábavnou formou pod vedením lektora vytváří kresby.

Středa: Malování zvířat - Děti si vyberou námět zvířete. Je možné si přinést fotku (kvalitní, formát A4) svého domácího mazlíčka. Dle dovednosti dítěte se pod vedením lektora kreslí tužkou nebo maluje barvami.

Čtvrtek: Volné tvořivé malování - Po domluvě s dětmi malba na různá témata (také dle věku dětí), např.: pohádka, animované postavičky, zvířátka, magické a snové postavy a krajiny atd... 

Pátek: Malování na textil - seznámení s barvami na textil, vymýšlení motivů a vlastní předmalba. Malování na trička, dětská vlastní tvorba, podpora fantazie.

Přihlásit zde

 

Další informace:

Časový harmonogram: děti přichází ráno v 7:30/8.00hod., 8:00-12:00 dopolední program, 10:00 svačina, 12:00-13:00 oběd, 13:00-16:00 odpolední program, 15:00 svačina, 15:00 -16:00 odchod dětí. V případě potřeby, je možná individuální domluva s rodiči, o posunutí času příchodu a odchodu dítěte.  

Cena:  2 500,- pondělí – pátek.  Je možné přihlásit dítě na jednotlivé dny: 500,-/den.

V ceně je zahrnuto: 5x oběd (výběr z jídel+pití k obědu v ceně), pitný režim behem dne doplňujeme, barvy, papíry, štětce, veškeré pomůcky k tvoření, výuka, veškeré přednášky, dohled lektorů, vstup do muzea, domu strašidel, dinoparku a zoo.

V ceně není zahrnuto: svačina, pití. Děti si nosí svojí svačinu a pití. Dále i děti přinesou např. jízdenky, tričko, plátno atd..vždy dle instrukcí, které obdržíte před daným programem tábora.     

Místo konání: Výtvarno z.s., Divadelní 2, Plzeň.                                                                              

Kontakt, pořadatel: Výtvarno z.s., 773 947 484, vytvarno@seznam.czwww.vytvarnoplzen.cz 

Přihlášky: https://www.vytvarnoplzen-shop.cz/primestske-tabory/

Fotogalerie program I: zde

Fotogalerie program II: zde

Fotogalererii z dalších programů naleznete našem facebooku: https://www.facebook.com/Vytvarno/

Pozn.: při nepřízni počasí bude program posunut na jiný den nebo změněn.

Novinky

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020 začínáme 23.9.2019. Naleznete zde přesný rozpis školního roku: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky...

Letní příměstské tábory 2020

O letních prázdninách jsme rozšířili nabídku příměstských táborů. Vybírejte z pěti programů.

Víkendové kurzy

Víkendové a jednodenní kurzy. Pestrá nabídka kurzů malování.