/+420/ 773 947 484

Letní příměstské tábory 2022

Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením

Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hrou, malovat, kreslit, vidět a používat barvy, tvary, malířské a kresebné techniky, rozvíjet fantazii. Program je vždy přizpůsoben věku přihlášných dětí. Jednotlivé dny jsou tematicky rozděleny. Kreativní tvorba podporuje vývoj dítěte. Všechny programy jsou pro děti ve věku 6 - 16let. 

Program I.: 11. - 15.7.2022:

Pondělí: Superhrdinové - malování/kreslení superhrdiny ať už toho, který existuje nebo sebe jako superhrdinu nebo vymysli nového, který čeká na objevení. Děti si zvolí své oblíbené postavy, které stvární zvolenou technikou pod vedením lektora.

Úterý: Malování v přírodě - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě v parku.

Středa: Den s ilustrátorem a knihou - povídání s ilustrátorem dětských knih, ukázky ilustrací. Děti si vytvoří vlastní ilustraci a příběh, mladší děti - tvorba omalovánek. Návštěva knihovny města Plzně dle zájmu.

Čtvrtek: Po stopách dinosaurů seznámení s dinosaury – život, historie, druhy. Návštěva Dinoparku a malování dinosaurů na místě. Návštěva "DinoKina".

Pátek: Vesmír: malba vesmírných galaxií, planet, bytostí pod vedením lektorů. Zábavnou formou rozvíjení fantazie a vlastního výtvarného vyjádření 

Přihlásit - zde

 

Program II.: 18. - 22.7.2022:

Pondělí: 3D obrázky - kresebné vytvoření 3D iluze. Formou praktických ukázek a samotné vytvoření zábavných obrázků od jednoduchých po složitější (dle věku dětí). Stínované nebo kolorované kresby vytváří z určitého úhlu pohledu dojem, že z formátu vystupují. 

Úterý: Živá zvířata - malba reálných zvířat na statku. Stylizace kresby, skicy zvířat, anatomie, pohyb, detail. Dítě vytvoří černobílou skicu vybraného zvířete. Konečná barevná malba.

Středa: Intuitivní malování - volné zpracování tématu zvolenými malířskými technikami, rozvíjení fantazie a představivosti, svobodné výtvarné vytváření, harmonizace, malířské vyjádření emoce či věci.

Čtvrtek: Divadlo a loutky - Děti si ve skupinkách vytvoří svoje divadélko a papírové loutky. Naučí se vytvořit návrh svojí postavy a ten realizovat ve hře. Jednoduchou formou vytvoření jeviště. Na závěr děti vymyslí a předvedou představení. V případě zájmu návštěva muzea loutek.

Pátek: Malba obrazu na plátno - seznámení s barvami, mícháním, nanášením, stínováním, ukázka malby jednotlivých prvků krajiny (stromy, voda, obloha atd..). Pod vedením si děti vyberou motiv, který namalují jako obraz na přinesené plátno (formát A4, A3).

Přihlásit - zde

 

Program III.: 15. - 19.8.2022:

Pondělí: Komiks - tvorba komiksových příběhů, ukázky technik, návrhy vlastních postav a jejich výtvarné zobrazení

Úterý: Graffiti - malba graffiti nápisů, log, hesel. Barevná stylizace a stínování. Návštěva reálné legální graffiti zdi v Plzni.

Středa: Seznámení s velkými mistry - tvorba ve stylu světových umělců, vyjádření uměleckých směrů a stylů. Jednoduše a zábavně pod vedením lektorů

Čtvrtek: Tečkované mandaly - pod vedením vytvoření tečkované mandaly na plátno či papír a dále volné zpracování tématu mandal. Podpora fantazie, soustředění

Pátek: Malování v plenéru - ukázky maleb přírodních scenérií, seznámení se základními technikami malby v přírodě. Malování venku v přírodě.

Přihlásit - zde

 

Program IV.: 22. - 26.8.2022: 

Pondělí: Pohádkové bytosti - seznámení a povídání o pohádkových bytostech, jejich malování. Návštěva Muzea strašidel s programem. Malování pohádkových bytostí, tvorba příběhů, podpora fantazie 

Úterý: Výtvarné techniky - jak používat výtvarné techniky - akvarel, pastel, uhel, tempera, pastelky, tužka, práce se světlem. Dle věku si děti vybírají námět a zábavnou formou pod vedením lektora vytváří kresby.

Středa: Malování zvířat - Děti si vyberou námět zvířete. Je možné si přinést fotku (kvalitní, formát A4) svého domácího mazlíčka. Dle dovednosti dítěte se pod vedením lektora kreslí tužkou nebo maluje barvami.

Čtvrtek: Volné tvořivé malování - Po domluvě s dětmi malba na různá témata (také dle věku dětí), např.: pohádka, animované postavičky, zvířátka, magické a snové postavy a krajiny atd... 

Pátek: Malování na textil - seznámení s barvami na textil, vymýšlení motivů a vlastní předmalba. Malování na trička, dětská vlastní tvorba, podpora fantazie.

Přihlásit - zde

Další informace:

Časový harmonogram: děti přichází ráno v 7:30/8.00hod., 8:00-12:00 dopolední program, 10:00 hod. 1.svačina, 12:00-13:00 oběd, 13:00-16:00 odpolední program, 15:00hod. 2.svačina, 15:00 -16:00 odchod dětí. V případě potřeby, je možná individuální domluva s rodiči, o posunutí času příchodu a odchodu dítěte.  

Cena:  2 700,- pondělí – pátek.  Je možné přihlásit dítě na jednotlivé dny: 550,-/den.

V ceně je zahrnuto: 5x oběd (výběr z jídel+pití k obědu v ceně), pitný režim během dne doplňujeme dle potřeby dětí, barvy, papíry, štětce, veškeré pomůcky k tvoření, výuka, veškeré přednášky, dohled lektorů, vstup do muzea, domu strašidel, dinoparku.

V ceně není zahrnuto: svačina, pití. Děti si nosí svojí svačinu a pití. Dále i děti přinesou např. jízdenky, tričko, plátno atd..vždy dle instrukcí, které obdržíte před daným programem tábora.     

Místo konání: Výtvarno z.s., Divadelní 2, Plzeň.                                                                              

Kontakt, pořadatel: Výtvarno z.s., 773 947 484, vytvarno@seznam.czwww.vytvarnoplzen.cz 

Přihlášky: https://www.vytvarnoplzen-shop.cz/primestske-tabory/

Fotogalerie program I: zde

Fotogalerie program II: zde

Fotogalererii z dalších programů naleznete našem facebooku: https://www.facebook.com/Vytvarno/

Pozn.: při nepřízni počasí bude program posunut na jiný den nebo změněn.

Novinky

Letní příměstské tábory 2022

O letních prázdninách jsme rozšířili nabídku příměstských táborů.

AKTUALITY: COVID-19

Vládní nařízení, aktuality, náhrady lekcí

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začínáme 21.9.2021. Naleznete zde přesný rozpis školního roku: začátek a konec pololetí, čtvrtletí, prázdniny, svátky...